کاراکترهای خاص HTML

کاراکترهای خاص HTML

شاید تا به حال پیش آمده باشد که بخواهید حرف یا کاراکتر خاص را در صفحات وب و کدهای HTML درج کنید ولی با وجود جستجو و دقت در صفحه کلید یا آزمون و خطای ترکیب کلید های مختلف، به نتیجه مورد نظر نرسیده باشید، به طور مثال علائمی مانند ©، ®، ♥، ♦، ← و… معمولا به صورت عادی در صفحه کلید دیده نمی شوند و برای درج آنها باید از ترفندهایی که در ادامه خواهیم دید استفاده نمائیم، البته این ترفندها نیز خود متکی بر ترکیب کلیدهای مختلف یا بر اساس کدهای عددی و حروفی استاندارد هستند که در ادامه با آنها بیشتر آشنا خواهیم شد.

کاراکترهای خاص HTML کاراکترهای خاص HTML کاراکترهای خاص HTML HTML special characters

کاراکترهای خاص HTML

بعضی از کاراکترهای خاص HTML دارای معنی خاصی هستند مثل کاراکتر کوچکتر > که به معنای آغاز يک تگ می باشد . اگر بخواهيم در متن صفحات HTML اين نوع کاراکترها را نمايش دهيم ، جهت جلوگيری از تداخل متن با کد صفحه بايد از روش ويژه ای به صورت زير استفاده کنيم :

برای نمايش هر کاراکتر از يک واژه مرکب که شامل سه قسمت است استفاده می شود .

  • قسمت اول علامت (&) 
  • قسمت دوم يک نام از پيش تعيين شده يا علامت # به همراه يک عدد معلوم 
  • قسمت سوم هم علامت ( ; ) است که در پايان قرار می گيرد

نکته : کليه نام های نمايش کاراکترهای خاص به حروف بزرگ و کوچک حساس هستند .
نکته : در زبان HTML ، اگر در هنگام ورود متن بين حروف با فشردن کليد Space Bar فاصله ايجاد کنيد ، در هنگام نمايش در مرورگر اين فاصله ها از بين رفته و حداکثر يک فاصله خالی بين دو واژه نمايش داده         می شود.برای افزودن فاصله بين واژه ها بايد از کاراکتر ;nbsp& استفاده کرد که با هر بار وارد کردن اين کاراکتر ، يک فاصله خالی بين دو واژه به وجود می آيد .

یک کاراکتر خاص ، اینگونه به نظر می رسد:

برای نمایش یک علامت “کوچکتر از” باید بنویسیم: < یا <

مزیت استفاده از نام کاراکتر خاص ، به جای استفاده از شماره ، این است که نام آسان تر به خاطر سپرده می شود.. با این حال، اشکال آن این است که مرورگرها ممکن است همه نامهای کارکتر های خاص موجود را پشتیبانی نکنند. (پشتیبانی از اعداد کاراکترهای خاص بسیار خوب است)

 

کاراکترهای خاص HTML

 

نتیجه توضیحات نام کاراکتر خاص عدد کاراکتر خاص
  non-breaking space    
< less than &lt; &#60;
> greater than &gt; &#62;
& ampersand &amp; &#38;
¢ cent &cent; &#162;
£ pound &pound; &#163;
¥ yen &yen; &#165;
euro &euro; &#8364;
§ &sect; &#167; &#167;
© copyright &copy; &#169;
® registered trademark &reg; &#174;
trademark &trade; &#8482;
  • برخی از علائم با عبارات استاندارد متشکل از حروف و اعداد و برخی نیز به وسلیه میانبرهای صفحه کلید قابل درج هستند.
  • برای درج کاراکترها توسط میانبرهای صفحه کلید، کلید Alt را نگه داشته و سپس شماره متناظر را از قسمت شماره های سمت راست به ترتیب بزنید، دقت کنید که چراغ Num Lock روشن و فعال باشد.
  • همان طور که ملاحظه می کنید، معادل کاراکترهای خاص چه به صورت حروفی و چه به صورت عددی، با علامت & شروع شده و با علامت ; بسته می شوند.
  • مرورگرها همیشه فاصله ها را در صفحات HTML را حذف می کند. اگر شما 10 فاصله را در متن وارد کنید ، مرورگر قبل از نمایش صفحه 9 فاصله را حذف خواهد کرد. برای اضافه کردن فاصله در متنتان، شما می توانید از &nbsp; استفاده کنید.

 

در این جدول پرکاربردترین  کاراکترهای خاص HTML  رو برای شما قرار دادیم :

Result Description Entity Name Entity Number
  non-breaking space &nbsp; &#160;
< less than &lt; &#60;
> greater than &gt; &#62;
& ampersand &amp; &#38;
¢ cent &cent; &#162;
£ pound &pound; &#163;
¥ yen &yen; &#165;
euro &euro; &#8364;
© copyright &copy; &#169;
® registered trademark &reg; &#174;

 حروف لاتین توسط ترکیب کاراکترها

Mark Character Construct Result
  ̀ a a&#768;
  ́ a a&#769;
̂ a a&#770;
  ̃ a a&#771;
  ̀ O O&#768;
  ́ O O&#769;
̂ O O&#770;
  ̃ O O&#771;

 

Entity Entity Number Number
Displayed
Description
&cent; ¢ &#162; ¢ cent sign
&curren; ¤ &#164; ¤ currency sign
&euro; &#8364; euro sign
&pound; £ &#163; £ pound sign
&yen; ¥ &#165; ¥ yen sign = yuan sign
&brvbar; ¦ &#166; ¦ broken bar = broken vertical bar
&bull; &#8226; bullet = black small circle
&copy; © &#169; © copyright sign
&dagger; &#8224; dagger
&Dagger; &#8225; double dagger
&frasl; &#8260; fraction slash
&hellip; &#8230; horizontal ellipsis = three dot leader
&iexcl; ¡ &#161; ¡ inverted exclamation mark
&iquest; ¿ &#191; ¿ inverted question mark = turned question mark
&mdash; &#8212; em dash
&ndash; &#8211; en dash
&not; ¬ &#172; ¬ not sign
&oline; &#8254; overline = spacing overscore
&ordf; ª &#170; ª feminine ordinal indicator
&ordm; º &#186; º masculine ordinal indicator
&para; &#182; pilcrow sign = paragraph sign
&permil; &#8240; per mille sign
&prime; &#8242; prime = minutes = feet
&Prime; &#8243; double prime = seconds = inches
&reg; ® &#174; ® registered sign = registered trade mark sign
&sect; § &#167; § section sign
&sup1; ¹ &#185; ¹ superscript one = superscript digit one
&trade; &#8482; trade mark sign
&bdquo; &#8222; double low-9 quotation mark
&laquo; « &#171; « left-pointing double angle quotation mark = left pointing guillemet
&ldquo; &#8220; left double quotation mark
&lsaquo; &#8249; single left-pointing angle quotation mark
&lsquo; &#8216; left single quotation mark
&raquo; » &#187; » right-pointing double angle quotation mark = right pointing guillemet
&rdquo; &#8221; right double quotation mark
&rsaquo; &#8250; single right-pointing angle quotation mark
&rsquo; &#8217; right single quotation mark
&sbquo; &#8218; single low-9 quotation mark

در این جدول میتونید Arrow هارو مشاهده کنید :

Char Number Entity Description
&#8592; &larr; LEFTWARDS ARROW
&#8593; &uarr; UPWARDS ARROW
&#8594; &rarr; RIGHTWARDS ARROW
&#8595; &darr; DOWNWARDS ARROW

در این جدول هم میتونید یکسری اشکال رو مشاهده کنید :

Char Number Entity Description
&#9824; &spades; BLACK SPADE SUIT
&#9827; &clubs; BLACK CLUB SUIT
&#9829; &hearts; BLACK HEART SUIT
&#9830; &diams; BLACK DIAMOND SUIT
آموزش HTML آموزش طراحی وب

دیدگاه خود را بیان کنید

WordPress spam blocked by CleanTalk.