مقادیر رنگ ها در html

مقادیر رنگ ها در html

سال ها پیش، هنگامی که کامپیوتر ها حداکثر 256 رنگ مختلف را پشتیبانی می کردند، لیستی از 216 رنگ مختلف به عنوان یک استاندارد وب پیشنهاد شد و 40 رنگ به عنوان رنگ های سیستمی رزور شد.

جدولی از 216 رنگ برای اطمینان از اینکه همه کامپیوترها رنگ ها را به درستی نمایش دهند ایجاد شد.اما امروزه از زمانی که کامپیوتر ها توانستند میلیون ها رنگ مختلف را نشان دهد دیگر این امر مهمی نیست.در طراحی وب، رنگ مهم‌ترین عامل بصری و اولین عنصر تاثیرگذار بر کاربر است. چون وجود نور باعث تشدید رنگ‌ها می‌شود، بنابراین انتخاب مناسب و به‌جای آن می‌تواند به جذابیت سایت بیافزاید و گاهی انتخاب نامناسب باعث می‌شود کاربر تا بارگذاری کامل صفحه منتظر نماند.

نوعی از مقداردهی رنگ‌ها، استفاده از کد هگز رنگها است. این کد تشکیل شده از 6 کاراکتر که هر کدام از آنها می تواند یکی از مقادیر زیر باشد:

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

که این شش کاراکتر بهمراه علامت # می آیند، بدین شکل: #FF0099

این مقدار نمایانگر سه رنگ قرمز (Red) سبز (Green) و آبی (Blue) می باشد که اصطلاحاً به آنها RGB می گویند. اگر هگز یک رنگ را FF0099 در نظر بگیریم، FF مقدار ترکیبی رنگ قرمز، 00 مقدار ترکیبی رنگ سبز و 99 مقدار رنگ آبی را نشان می دهد که 00 کمرنگ ترین و FF پر رنگ ترین حالت را نمایش می دهند. بطور مثال FF0000 کاملاً رنگ قرمز را نشان می دهد.

مقادیر رنگ ها در html مقادیر رنگ ها در html مقادیر رنگ ها در html Html color values

معمولا رنگ ها رو به سه طریف در میون کدهای html و css استفاده می کنند . این سه شیوه رو براتون در جدول زیر آوردم :

 

شیوه استفادهمثالتوضیح
استفاده از نام رنگblack سیاه
red قرمز
از 147 نام رنگ تعریف شده در CSS و Html استفاده می شود
استفاده از کد ترکیبی (عدد دهدهی)rgb(0,0,0) سیاه
rgb(255,0,0) قرمز
در این روش از کد رنگ به صورت (rgb(r,g,b است که r و g و b به ترتیب شدت رنگ های قرمز ، سبز و آبی را نشان می دهند و که هر کدام مقادیری بین 0 تا 255 را می توانند بپذیرند و هر چه عدد انتخاب شده بیشتر باشد شدت آن رنگ در ترکیب قرمز سبز آبی رنگ بیشتر است .
استفاده از کد ترکیبی (عدد مبنای 16)#000000 سیاه
#FF0000 قرمز
در این روش که بدلیل کوتاه و ساده بودن کد رنگ بیشترین استفاده رو داره رنگ به صورت rrggbb# نشان داده می شود و تنها تفاوت آن با روش قبل استفاده از اعداد مبنای 8 (HexaDecimal) به جای اعداد دهدهی است . که rr و gg و bb به ترتیب مقدار عددی شدت رنگ های قرمز ، سبز و آبی رو نشون میده و مقادیر هگزادسیمال بین 00 تا FF که معادل همون 0 تا 255 دهدهی هست رو میتونه بگیره .

 

مقادیر رنگ ها

رنگ های HTML با استفاده از نماد هگزادسیمال (HEX) برای ترکیب مقادیری از رنگ های قرمز، سبز، و آبی (RGB) تعریف می شوند.
“0” پایین ترین مقداری است که می توان به یکی از منابع نور داد
(در HEX: 00 )
بالاترین ارزش “255”
(در HEX: FF ) می باشد.
مقادیر HEX به صورت 3 جفت از اعداد دو رقمی مشخص می شوند ، که با یک علامت # شروع می شود..

مقدار رنگ

ColorColor HEXColor RGB
 #000000rgb(0,0,0)
 #FF0000rgb(255,0,0)
 #00FF00rgb(0,255,0)
 #0000FFrgb(0,0,255)
 #FFFF00rgb(255,255,0)
 #00FFFFrgb(0,255,255)
 #FF00FFrgb(255,0,255)
 #C0C0C0rgb(192,192,192)
 #FFFFFFrgb(255,255,255)

16 میلیون رنگ مختلف

ترکیبی از مقادیر قرمز، سبز، و آبی از 0 تا 255، به بیش از 16 میلیون رنگ مختلف (256 * 256 * 256) منجر می شود.اگر شما به جدول رنگ زیر نگاه کنید، نتیجه تغییر نور قرمز از 0 تا 255 را خواهد دید ، در حالی که مقدار نور سبز و آبی صفر باشد.

 
 #000000 rgb(0,0,0) 
 #080000 rgb(8,0,0) 
 #100000 rgb(16,0,0) 
 #180000 rgb(24,0,0) 
 #200000 rgb(32,0,0) 
 #280000 rgb(40,0,0) 
 #300000 rgb(48,0,0) 
 #380000 rgb(56,0,0) 
 #400000 rgb(64,0,0) 
 #480000 rgb(72,0,0) 
 #500000 rgb(80,0,0) 
 #580000 rgb(88,0,0) 
 #600000 rgb(96,0,0) 
 #680000 rgb(104,0,0) 
 #700000 rgb(112,0,0) 
 #780000 rgb(120,0,0) 
 #800000 rgb(128,0,0) 
 #880000 rgb(136,0,0) 
 #900000 rgb(144,0,0) 
 #980000 rgb(152,0,0) 
 #A00000 rgb(160,0,0) 
 #A80000 rgb(168,0,0) 
 #B00000 rgb(176,0,0) 
 #B80000 rgb(184,0,0) 
 #C00000 rgb(192,0,0) 
 #C80000 rgb(200,0,0) 
 #D00000 rgb(208,0,0) 
 #D80000 rgb(216,0,0) 
 #E00000 rgb(224,0,0) 
 #E80000 rgb(232,0,0) 
 #F00000 rgb(240,0,0) 
 #F80000 rgb(248,0,0) 
 #FF0000 rgb(255,0,0) 

 

سایه های خاکستری

رنگ های خاکستری با استفاده از اختصاص مقادیر مساوی از قدرت به تمام منابع نور ، ایجاد می شود.
برای آسان تر شدن انتخاب سایه مناسب و درست برای شما ، ما جدولی از سایه های خاکستری را برای شما ایجاد کرده ایم:

Gray ShadesColor HEXColor RGB
 #000000 rgb(0,0,0) 
 #080808 rgb(8,8,8) 
 #101010 rgb(16,16,16) 
 #181818 rgb(24,24,24) 
 #202020 rgb(32,32,32) 
 #282828 rgb(40,40,40) 
 #303030 rgb(48,48,48) 
 #383838 rgb(56,56,56) 
 #404040 rgb(64,64,64) 
 #484848 rgb(72,72,72) 
 #505050 rgb(80,80,80) 
 #585858 rgb(88,88,88) 
 #606060 rgb(96,96,96) 
 #686868 rgb(104,104,104) 
 #707070 rgb(112,112,112) 
 #787878 rgb(120,120,120) 
 #808080 rgb(128,128,128) 
 #888888 rgb(136,136,136) 
 #909090 rgb(144,144,144) 
 #989898 rgb(152,152,152) 
 #A0A0A0 rgb(160,160,160) 
 #A8A8A8 rgb(168,168,168) 
 #B0B0B0 rgb(176,176,176) 
 #B8B8B8 rgb(184,184,184) 
 #C0C0C0 rgb(192,192,192) 
 #C8C8C8 rgb(200,200,200) 
 #D0D0D0 rgb(208,208,208) 
 #D8D8D8 rgb(216,216,216) 
 #E0E0E0 rgb(224,224,224) 
 #E8E8E8 rgb(232,232,232) 
 #F0F0F0 rgb(240,240,240) 
 #F8F8F8 rgb(248,248,248) 
 #FFFFFF rgb(255,255,255) 

آیا واقعا استفاده از رنگ های سازگار مرورگر الزامی است

پلات رنگ های سازگار با مرورگر در سال 1990 طراحی گردید. و آن به این معنا است که در صورتی که از رنگ های استفاده نمایید که جزو رنگ های سازگار با مرورگر نیستند، ممکن است رنگ مورد استفاده شما در مرورگر به خوبی نمایش داده نشود. امروزه کاربران از کامپیوترهای استفاده می نمایند که در آنها از میلیون ها رنگ پشتیبانی می شود.

اما در صورتی که نمی دانید کاربر سایت شما چه کسی و می خواهید محتاطانه عمل نمایید استفاده از رنگ های سازگار با مرورگر امن تر است. شما با استفاده از رنگ های سازگار با مرورگر وب سایت می توانید طرح های جالبی را ایجاد نمایید.

 
0000000000330000660000990000CC0000FF
0033000033330033660033990033CC0033FF
0066000066330066660066990066CC0066FF
0099000099330099660099990099CC0099FF
00CC0000CC3300CC6600CC9900CCCC00CCFF
00FF0000FF3300FF6600FF9900FFCC00FFFF
3300003300333300663300993300CC3300FF
3333003333333333663333993333CC3333FF
3366003366333366663366993366CC3366FF
3399003399333399663399993399CC3399FF
33CC0033CC3333CC6633CC9933CCCC33CCFF
33FF0033FF3333FF6633FF9933FFCC33FFFF
6600006600336600666600996600CC6600FF
6633006633336633666633996633CC6633FF
6666006666336666666666996666CC6666FF
6699006699336699666699996699CC6699FF
66CC0066CC3366CC6666CC9966CCCC66CCFF
66FF0066FF3366FF6666FF9966FFCC66FFFF
9900009900339900669900999900CC9900FF
9933009933339933669933999933CC9933FF
9966009966339966669966999966CC9966FF
9999009999339999669999999999CC9999FF
99CC0099CC3399CC6699CC9999CCCC99CCFF
99FF0099FF3399FF6699FF9999FFCC99FFFF
CC0000CC0033CC0066CC0099CC00CCCC00FF
CC3300CC3333CC3366CC3399CC33CCCC33FF
CC6600CC6633CC6666CC6699CC66CCCC66FF
CC9900CC9933CC9966CC9999CC99CCCC99FF
CCCC00CCCC33CCCC66CCCC99CCCCCCCCCCFF
CCFF00CCFF33CCFF66CCFF99CCFFCCCCFFFF
FF0000FF0033FF0066FF0099FF00CCFF00FF
FF3300FF3333FF3366FF3399FF33CCFF33FF
FF6600FF6633FF6666FF6699FF66CCFF66FF
FF9900FF9933FF9966FF9999FF99CCFF99FF
FFCC00FFCC33FFCC66FFCC99FFCCCCFFCCFF
FFFF00FFFF33FFFF66FFFF99FFFFCCFFFFFF

انتخاب رنگ مناسب

استفاده از گروه رنگ های مناسب به وب سایت شما روح می بخشد. با استفاده از کدهای هگزا دسیمال انتخاب گروه رنگ های مناسب بسیار آسان می باشد. یک مجموعه سه تایی از رنگ ها نارنجی، ارغوانی و سبز آبی می باشد که به صورت #fc0, #c0f, و #0fc نوشته می شوند. شما با جا به جا کردن اعداد در رنگ های سه تایی می توانید رنگی که با سایر رنگ ها هارمونی داشته باشد را انتخاب نمایید.

 

آموزش HTML آموزش طراحی وب

دیدگاه خود را بیان کنید