مقادیر رنگ ها در html

مقادیر رنگ ها در html

سال ها پیش، هنگامی که کامپیوتر ها حداکثر ۲۵۶ رنگ مختلف را پشتیبانی می کردند، لیستی از ۲۱۶ رنگ مختلف به عنوان یک استاندارد وب پیشنهاد شد و ۴۰ رنگ به عنوان رنگ های سیستمی رزور شد.

جدولی از ۲۱۶ رنگ برای اطمینان از اینکه همه کامپیوترها رنگ ها را به درستی نمایش دهند ایجاد شد.اما امروزه از زمانی که کامپیوتر ها توانستند میلیون ها رنگ مختلف را نشان دهد دیگر این امر مهمی نیست.در طراحی وب، رنگ مهم‌ترین عامل بصری و اولین عنصر تاثیرگذار بر کاربر است. چون وجود نور باعث تشدید رنگ‌ها می‌شود، بنابراین انتخاب مناسب و به‌جای آن می‌تواند به جذابیت سایت بیافزاید و گاهی انتخاب نامناسب باعث می‌شود کاربر تا بارگذاری کامل صفحه منتظر نماند.

نوعی از مقداردهی رنگ‌ها، استفاده از کد هگز رنگها است. این کد تشکیل شده از ۶ کاراکتر که هر کدام از آنها می تواند یکی از مقادیر زیر باشد:

۰,۱,۲,۳,۴,۵,۶,۷,۸,۹,A,B,C,D,E,F

که این شش کاراکتر بهمراه علامت # می آیند، بدین شکل: #FF0099

این مقدار نمایانگر سه رنگ قرمز (Red) سبز (Green) و آبی (Blue) می باشد که اصطلاحاً به آنها RGB می گویند. اگر هگز یک رنگ را FF0099 در نظر بگیریم، FF مقدار ترکیبی رنگ قرمز، ۰۰ مقدار ترکیبی رنگ سبز و ۹۹ مقدار رنگ آبی را نشان می دهد که ۰۰ کمرنگ ترین و FF پر رنگ ترین حالت را نمایش می دهند. بطور مثال FF0000 کاملاً رنگ قرمز را نشان می دهد.

مقادیر رنگ ها در html مقادیر رنگ ها در html مقادیر رنگ ها در html Html color values

معمولا رنگ ها رو به سه طریف در میون کدهای html و css استفاده می کنند . این سه شیوه رو براتون در جدول زیر آوردم :

 

شیوه استفاده مثال توضیح
استفاده از نام رنگ black سیاه
red قرمز
از ۱۴۷ نام رنگ تعریف شده در CSS و Html استفاده می شود
استفاده از کد ترکیبی (عدد دهدهی) rgb(0,0,0) سیاه
rgb(255,0,0) قرمز
در این روش از کد رنگ به صورت (rgb(r,g,b است که r و g و b به ترتیب شدت رنگ های قرمز ، سبز و آبی را نشان می دهند و که هر کدام مقادیری بین ۰ تا ۲۵۵ را می توانند بپذیرند و هر چه عدد انتخاب شده بیشتر باشد شدت آن رنگ در ترکیب قرمز سبز آبی رنگ بیشتر است .
استفاده از کد ترکیبی (عدد مبنای ۱۶) #۰۰۰۰۰۰ سیاه
#FF0000 قرمز
در این روش که بدلیل کوتاه و ساده بودن کد رنگ بیشترین استفاده رو داره رنگ به صورت rrggbb# نشان داده می شود و تنها تفاوت آن با روش قبل استفاده از اعداد مبنای ۸ (HexaDecimal) به جای اعداد دهدهی است . که rr و gg و bb به ترتیب مقدار عددی شدت رنگ های قرمز ، سبز و آبی رو نشون میده و مقادیر هگزادسیمال بین ۰۰ تا FF که معادل همون ۰ تا ۲۵۵ دهدهی هست رو میتونه بگیره .

 

مقادیر رنگ ها

رنگ های HTML با استفاده از نماد هگزادسیمال (HEX) برای ترکیب مقادیری از رنگ های قرمز، سبز، و آبی (RGB) تعریف می شوند.
“۰” پایین ترین مقداری است که می توان به یکی از منابع نور داد
(در HEX: 00 )
بالاترین ارزش “۲۵۵”
(در HEX: FF ) می باشد.
مقادیر HEX به صورت ۳ جفت از اعداد دو رقمی مشخص می شوند ، که با یک علامت # شروع می شود..

مقدار رنگ

Color Color HEX Color RGB
  #۰۰۰۰۰۰ rgb(0,0,0)
  #FF0000 rgb(255,0,0)
  #۰۰FF00 rgb(0,255,0)
  #۰۰۰۰FF rgb(0,0,255)
  #FFFF00 rgb(255,255,0)
  #۰۰FFFF rgb(0,255,255)
  #FF00FF rgb(255,0,255)
  #C0C0C0 rgb(192,192,192)
  #FFFFFF rgb(255,255,255)

۱۶ میلیون رنگ مختلف

ترکیبی از مقادیر قرمز، سبز، و آبی از ۰ تا ۲۵۵، به بیش از ۱۶ میلیون رنگ مختلف (۲۵۶ * ۲۵۶ * ۲۵۶) منجر می شود.اگر شما به جدول رنگ زیر نگاه کنید، نتیجه تغییر نور قرمز از ۰ تا ۲۵۵ را خواهد دید ، در حالی که مقدار نور سبز و آبی صفر باشد.

 
  #۰۰۰۰۰۰  rgb(0,0,0) 
  #۰۸۰۰۰۰  rgb(8,0,0) 
  #۱۰۰۰۰۰  rgb(16,0,0) 
  #۱۸۰۰۰۰  rgb(24,0,0) 
  #۲۰۰۰۰۰  rgb(32,0,0) 
  #۲۸۰۰۰۰  rgb(40,0,0) 
  #۳۰۰۰۰۰  rgb(48,0,0) 
  #۳۸۰۰۰۰  rgb(56,0,0) 
  #۴۰۰۰۰۰  rgb(64,0,0) 
  #۴۸۰۰۰۰  rgb(72,0,0) 
  #۵۰۰۰۰۰  rgb(80,0,0) 
  #۵۸۰۰۰۰  rgb(88,0,0) 
  #۶۰۰۰۰۰  rgb(96,0,0) 
  #۶۸۰۰۰۰  rgb(104,0,0) 
  #۷۰۰۰۰۰  rgb(112,0,0) 
  #۷۸۰۰۰۰  rgb(120,0,0) 
  #۸۰۰۰۰۰  rgb(128,0,0) 
  #۸۸۰۰۰۰  rgb(136,0,0) 
  #۹۰۰۰۰۰  rgb(144,0,0) 
  #۹۸۰۰۰۰  rgb(152,0,0) 
  #A00000  rgb(160,0,0) 
  #A80000  rgb(168,0,0) 
  #B00000  rgb(176,0,0) 
  #B80000  rgb(184,0,0) 
  #C00000  rgb(192,0,0) 
  #C80000  rgb(200,0,0) 
  #D00000  rgb(208,0,0) 
  #D80000  rgb(216,0,0) 
  #E00000  rgb(224,0,0) 
  #E80000  rgb(232,0,0) 
  #F00000  rgb(240,0,0) 
  #F80000  rgb(248,0,0) 
  #FF0000  rgb(255,0,0) 

 

سایه های خاکستری

رنگ های خاکستری با استفاده از اختصاص مقادیر مساوی از قدرت به تمام منابع نور ، ایجاد می شود.
برای آسان تر شدن انتخاب سایه مناسب و درست برای شما ، ما جدولی از سایه های خاکستری را برای شما ایجاد کرده ایم:

Gray Shades Color HEX Color RGB
  #۰۰۰۰۰۰  rgb(0,0,0) 
  #۰۸۰۸۰۸  rgb(8,8,8) 
  #۱۰۱۰۱۰  rgb(16,16,16) 
  #۱۸۱۸۱۸  rgb(24,24,24) 
  #۲۰۲۰۲۰  rgb(32,32,32) 
  #۲۸۲۸۲۸  rgb(40,40,40) 
  #۳۰۳۰۳۰  rgb(48,48,48) 
  #۳۸۳۸۳۸  rgb(56,56,56) 
  #۴۰۴۰۴۰  rgb(64,64,64) 
  #۴۸۴۸۴۸  rgb(72,72,72) 
  #۵۰۵۰۵۰  rgb(80,80,80) 
  #۵۸۵۸۵۸  rgb(88,88,88) 
  #۶۰۶۰۶۰  rgb(96,96,96) 
  #۶۸۶۸۶۸  rgb(104,104,104) 
  #۷۰۷۰۷۰  rgb(112,112,112) 
  #۷۸۷۸۷۸  rgb(120,120,120) 
  #۸۰۸۰۸۰  rgb(128,128,128) 
  #۸۸۸۸۸۸  rgb(136,136,136) 
  #۹۰۹۰۹۰  rgb(144,144,144) 
  #۹۸۹۸۹۸  rgb(152,152,152) 
  #A0A0A0  rgb(160,160,160) 
  #A8A8A8  rgb(168,168,168) 
  #B0B0B0  rgb(176,176,176) 
  #B8B8B8  rgb(184,184,184) 
  #C0C0C0  rgb(192,192,192) 
  #C8C8C8  rgb(200,200,200) 
  #D0D0D0  rgb(208,208,208) 
  #D8D8D8  rgb(216,216,216) 
  #E0E0E0  rgb(224,224,224) 
  #E8E8E8  rgb(232,232,232) 
  #F0F0F0  rgb(240,240,240) 
  #F8F8F8  rgb(248,248,248) 
  #FFFFFF  rgb(255,255,255) 

آیا واقعا استفاده از رنگ های سازگار مرورگر الزامی است

پلات رنگ های سازگار با مرورگر در سال ۱۹۹۰ طراحی گردید. و آن به این معنا است که در صورتی که از رنگ های استفاده نمایید که جزو رنگ های سازگار با مرورگر نیستند، ممکن است رنگ مورد استفاده شما در مرورگر به خوبی نمایش داده نشود. امروزه کاربران از کامپیوترهای استفاده می نمایند که در آنها از میلیون ها رنگ پشتیبانی می شود.

اما در صورتی که نمی دانید کاربر سایت شما چه کسی و می خواهید محتاطانه عمل نمایید استفاده از رنگ های سازگار با مرورگر امن تر است. شما با استفاده از رنگ های سازگار با مرورگر وب سایت می توانید طرح های جالبی را ایجاد نمایید.

 
۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۳۳ ۰۰۰۰۶۶ ۰۰۰۰۹۹ ۰۰۰۰CC ۰۰۰۰FF
۰۰۳۳۰۰ ۰۰۳۳۳۳ ۰۰۳۳۶۶ ۰۰۳۳۹۹ ۰۰۳۳CC ۰۰۳۳FF
۰۰۶۶۰۰ ۰۰۶۶۳۳ ۰۰۶۶۶۶ ۰۰۶۶۹۹ ۰۰۶۶CC ۰۰۶۶FF
۰۰۹۹۰۰ ۰۰۹۹۳۳ ۰۰۹۹۶۶ ۰۰۹۹۹۹ ۰۰۹۹CC ۰۰۹۹FF
۰۰CC00 ۰۰CC33 ۰۰CC66 ۰۰CC99 ۰۰CCCC ۰۰CCFF
۰۰FF00 ۰۰FF33 ۰۰FF66 ۰۰FF99 ۰۰FFCC ۰۰FFFF
۳۳۰۰۰۰ ۳۳۰۰۳۳ ۳۳۰۰۶۶ ۳۳۰۰۹۹ ۳۳۰۰CC ۳۳۰۰FF
۳۳۳۳۰۰ ۳۳۳۳۳۳ ۳۳۳۳۶۶ ۳۳۳۳۹۹ ۳۳۳۳CC ۳۳۳۳FF
۳۳۶۶۰۰ ۳۳۶۶۳۳ ۳۳۶۶۶۶ ۳۳۶۶۹۹ ۳۳۶۶CC ۳۳۶۶FF
۳۳۹۹۰۰ ۳۳۹۹۳۳ ۳۳۹۹۶۶ ۳۳۹۹۹۹ ۳۳۹۹CC ۳۳۹۹FF
۳۳CC00 ۳۳CC33 ۳۳CC66 ۳۳CC99 ۳۳CCCC ۳۳CCFF
۳۳FF00 ۳۳FF33 ۳۳FF66 ۳۳FF99 ۳۳FFCC ۳۳FFFF
۶۶۰۰۰۰ ۶۶۰۰۳۳ ۶۶۰۰۶۶ ۶۶۰۰۹۹ ۶۶۰۰CC ۶۶۰۰FF
۶۶۳۳۰۰ ۶۶۳۳۳۳ ۶۶۳۳۶۶ ۶۶۳۳۹۹ ۶۶۳۳CC ۶۶۳۳FF
۶۶۶۶۰۰ ۶۶۶۶۳۳ ۶۶۶۶۶۶ ۶۶۶۶۹۹ ۶۶۶۶CC ۶۶۶۶FF
۶۶۹۹۰۰ ۶۶۹۹۳۳ ۶۶۹۹۶۶ ۶۶۹۹۹۹ ۶۶۹۹CC ۶۶۹۹FF
۶۶CC00 ۶۶CC33 ۶۶CC66 ۶۶CC99 ۶۶CCCC ۶۶CCFF
۶۶FF00 ۶۶FF33 ۶۶FF66 ۶۶FF99 ۶۶FFCC ۶۶FFFF
۹۹۰۰۰۰ ۹۹۰۰۳۳ ۹۹۰۰۶۶ ۹۹۰۰۹۹ ۹۹۰۰CC ۹۹۰۰FF
۹۹۳۳۰۰ ۹۹۳۳۳۳ ۹۹۳۳۶۶ ۹۹۳۳۹۹ ۹۹۳۳CC ۹۹۳۳FF
۹۹۶۶۰۰ ۹۹۶۶۳۳ ۹۹۶۶۶۶ ۹۹۶۶۹۹ ۹۹۶۶CC ۹۹۶۶FF
۹۹۹۹۰۰ ۹۹۹۹۳۳ ۹۹۹۹۶۶ ۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹CC ۹۹۹۹FF
۹۹CC00 ۹۹CC33 ۹۹CC66 ۹۹CC99 ۹۹CCCC ۹۹CCFF
۹۹FF00 ۹۹FF33 ۹۹FF66 ۹۹FF99 ۹۹FFCC ۹۹FFFF
CC0000 CC0033 CC0066 CC0099 CC00CC CC00FF
CC3300 CC3333 CC3366 CC3399 CC33CC CC33FF
CC6600 CC6633 CC6666 CC6699 CC66CC CC66FF
CC9900 CC9933 CC9966 CC9999 CC99CC CC99FF
CCCC00 CCCC33 CCCC66 CCCC99 CCCCCC CCCCFF
CCFF00 CCFF33 CCFF66 CCFF99 CCFFCC CCFFFF
FF0000 FF0033 FF0066 FF0099 FF00CC FF00FF
FF3300 FF3333 FF3366 FF3399 FF33CC FF33FF
FF6600 FF6633 FF6666 FF6699 FF66CC FF66FF
FF9900 FF9933 FF9966 FF9999 FF99CC FF99FF
FFCC00 FFCC33 FFCC66 FFCC99 FFCCCC FFCCFF
FFFF00 FFFF33 FFFF66 FFFF99 FFFFCC FFFFFF

انتخاب رنگ مناسب

استفاده از گروه رنگ های مناسب به وب سایت شما روح می بخشد. با استفاده از کدهای هگزا دسیمال انتخاب گروه رنگ های مناسب بسیار آسان می باشد. یک مجموعه سه تایی از رنگ ها نارنجی، ارغوانی و سبز آبی می باشد که به صورت #fc0, #c0f, و #۰fc نوشته می شوند. شما با جا به جا کردن اعداد در رنگ های سه تایی می توانید رنگی که با سایر رنگ ها هارمونی داشته باشد را انتخاب نمایید.

 

آموزش HTML آموزش طراحی وب

دیدگاه خود را بیان کنید