حذف کردن یک فایل

حذف کردن یک فایل

تابع unlink در PHP ، برای حذف یک فایل به کار می رود. نکته مهم این است که قبل از اینکه فایل را حذف کنیم، ابتدا باید مطمئن بشویم که فایل باز نیست (توسط کدهای قبل تر، باز نشده باشد). بنابراین ابتدا از توابع fopen و fclose برای باز کردن فایل و سپس بستن آن استفاده می کنیم تا مطمئن شویم که فایل باز نیست و سپس با تابع unlink ، فایل را حذف می کنیم.

این تابع نیز می تواند برای تمامی انواع فایل ها مورد استفاده قرارگیرد. تابع unlink() عمل حذف فایل ها را انجام می دهد.این تابع تنها شامل یک پارامتر به نام filename می باشد که نام فایلی می خواهد حذفشود را مشخص می کند. خروجی این تابع نیز مقدار TRUE در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات و مقدار FALSE در صورت انجام نشدن عمل حذف می باشد. شکل کلی استفاده از این تابع به شکل زیر می باشد:

 

حذف کردن یک فایل حذف کردن یک فایل حذف کردن یک فایل delet

حذف کردن یک فایل

در این مثال می خواهیم فایل data.txt را حذف کرده و پیغام مناسب را نمایش دهیم:

فرض کنید که فایلی با نام myFile.txt درون فولدر حاوی فایل PHP صفحه، وجود دارد و قصد داریم که آن را حذف کنیم، برای این منظور، کدهای زیر را در فایل PHP صفحه می نویسیم :

برای چک کردن وجود یک فایل از تابع file_exists استفاده میشه.

 

 

بستن فایل در PHP

 تابع ()fclose برای بستن یک فایل باز استفاده می شود:


چک کردن پایان فایل

تابع ()feof بررسی می کند که آیا به پایان فایل (eof) رسیده ایم یا نه.

تابع ()feof برای ایجاد حلقه در داده های با طول نامشخص مناسب است.

شما نمی توانید از فایل هایی که در حالت w و a و x باز شده اند، بخوانید!

 


خواندن خط به خط یک فایل

  تابع ()fgets برای خواندن یک خط از یک فایل، مورد استفاده قرار می گیرد.

نکته: بعد از هر بار فراخوانی این تابع، اشاره گر فایل، به خط بعدی جابه جا می شود.

 

مثال زیر یک فایل را تا پایان فایل، خط به خط می خواند:

 


خواندن کاراکتر به کاراکتر یک فایل

  تابع ()fgetc برای خواندن یک کاراکتر تنها از یک فایل، مورد استفاده قرار می گیرد.

بعد از فراخوانی این تابع، اشاره گر فایل به کاراکتر بعدی جابه جا می شود.

 

آموزش PHP آموزش طراحی وب

دیدگاه خود را بیان کنید

WordPress spam blocked by CleanTalk.