تنظیم ابعاد در CSS

تنظیم ابعاد در CSS

برای تنظیم ابعاد عناصر در CSS از چند ویژگی میتوان استفاده کرد که مهمترین و اصلی ترین آنها Width و Height میباشد.

در زیر  به توضیح این ویژگی ها با توجه به ورژن تعریف شده در CSS میپردازیم.

تنظیم ابعاد در CSS تنظیم ابعاد در CSS تنظیم ابعاد در CSS Set the dimensions in CSS
height : این ویژگی در تمام مرورگر ها پشتیبانی میشود.

با دو ویژگی max-height و max-width شما میتوانید حداکثر مقدار را برای یک عنصر تنظیم کنید.

max-height : این ویژگی در تمام مرورگر ها پشتیبانی میشود. به استثتا IE6 و ورژن های پایین تر

با دو ویژگی min-height و min-width شما میتوانید حداقل مقدار را برای یک عنصر تنظیم کنید.

تمام خواص تنظیم ابعاد در CSS

تعداد در ستون “CSS” نشان می دهد که خصوصیات در چه نسخه ای از CSS تعریف شده اند :(CSS1 CSS2)

خاصیت توضیحات مقادیر CSS
height ارتفاع یک عنصر را تنظیم می کند auto
length
%
inherit
1
max-height ارتفاع حداکثر یک عنصر را تنظیم می کند none
length
%
inherit
2
max-width عرض حداکثر یک عنصر را تنظیم می کند none
length
%
inherit
2
min-heigh ارتفاع حداقل یک عنصر را تنظیم می کند length
%
inherit
2
min-width عرض حداقل یک عنصر را تنظیم می کند length
%
inherit
2
width عرض یک عنصر را تنظیم می کند auto
length
%
inherit
1
نکته : در خانه های جدولی که در يک سطر يا ستون هستند ، چنانچه برای خانه ها ارتفاع يا عرض های متفاوت تعيين شود ، همواره ارتفاع يا عرض ستون يا سطر را عنصر با ارتفاع يا عرض بيشتر تعيين می کند و باعث تغيير اندازه ستون های ديگر می شود

تنظیم ابعاد در CSS

height و width ویژگی هایی هستند که برای مشخص کردن طول و عرض استفاده می شوند. طول و عرض height و width ویژگی هایی هستند که به صورت خودکار نیز توسط مرورگر مقدار دهی می شوند. شما می توانید طول و عرض height و width را با px, cm, etc و % مقدار دهی نمایید.
آموزش CSS آموزش طراحی وب

دیدگاه خود را بیان کنید

WordPress spam blocked by CleanTalk.