تاریخ و زمان در PHP

 تاریخ و زمان در PHP

تاریخ و زمان چیزهایی هستند که ما به طور زیادی با آن ها هر روز سر و کار داریم و در برنامه نویسی هم به درد ما می خورند. php  برای ما توابعی را آماده کرده که می توانیم با استفاده از آن ها کارهای زیادی را انجام دهیم. اصلی ترین تابع برای تاریخ و زمان، تابع date() می باشد که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

تاریخ و زمان در PHP تاریخ و زمان در PHP تاریخ و زمان در PHP TIME PHP

با استفاده از تابع getdate در PHP ، می توانیم زمان و تاریخ فعلی را به دست بیاوریم. زمانی که از تابع getdate در PHP استفاده می کنیم، یک آرایه (array) برگردانده می شود که دارای تعدادی عنصر می باشد. در جدول زیر، توضیح داده ایم که هر کدام از این عنصرها، مربوط به چه چیزی است :

چه ثانیه ای ؟ [seconds]
چه دقیقه ای ؟ [minutes]
چه ساعتی ؟ [hours]
چندمین روز از ماه ؟ (m از اول month گرفته شده) [mday]
چندمین روز از هفته ؟ (w از اول week گرفته شده) [wday]
چه سالی ؟ [year]
چندمین روز از سال ؟ (y از اول year گرفته شده) [yday]
نام آن روز از هفته [weekday]
نام ماه [month]

به مثال زیر توجه کنید :

نتیجه  به صورت بالا خواهد بود.

date()

این تابع برای ساختن فرمت های مختلف تاریخ ویا زمان است. این تابع دو پارامتر دارد که یکی برای فرمت خروجی تاریخ (پارامتر format) و دیگری timestamp یا مهر زمانی می باشد. واردکردن پارامتر timestamp دلخواه می باشد و این پارامتر پایه و منباء اطلاعاتی که پارامتر format دریافت می کند را تنظیم می کند (اگر ابهامی احساس می کنید در ادامه رفع خواهد شد). شکل کلی این تابع به صورت زیر است:

date(format, timestamp);

پارامتر format باید به شکل رشته ای وارد شود. این رشته باید دارای فرمت خاصی باشد که تنها مقادیر خاصی می تواند در آن قرار گیرد. در زیرجدولی را مشاهده می کنید که شامل این کاراکتر ها می باشد:

کاراکتر توضیحات
d روز از ماه را به شکل عدد دورقمی نشان می دهد (از 01 تا 31).
D روز هفته را به صورت سه حرفی نشان می دهد.
j روز را به صورت عدد 1 یا دوحرفی بدون صفر پیش از آن نشان می دهد (از 1 تا 31).
l روز هفته را به صورت کامل نشان می دهد.
N روز هفته به شکل عددی نشان می دهد (از 1 تا 7).
S پسوند تاریخ را به شکل انگلیسی نشان می دهد (st، nd، rd یا th).
w روز هفته را به شکل عددی نشان می دهد (از 0 تا 6).
z روز از سال را نشان می دهد (از 0 تا 365).
W شماره هفته از سال را نشان می دهد.
F نام کامل ماه را نشان می دهد.
m شماره ماه به شکل عددی را همراه با صفر پیش از آن نشان می دهد (از 01 تا 12).
M نام ماه را به صورت سه حرفی نشان می دهد.
n شماره ماه بدون صفر پیش از آن را به شکل عددی نشان می دهد (از 1 تا 12).
t تعداد روزهای ماه را نشان می دهد.
L سال کبیسه را نشان می دهد (اگر سال کبیسه باشد 1 درغیر این صورت 0).
o شماره سال را به شکل عددی نشان می دهد.
Y شماره سال را به صورت 4 حرفی نشان می دهد.
y شماره سال را به صورت 2 حرفی نشان می دهد.
a am(قبل از ظهر) یا pm(بعد از ظهر) را با حروف کوچک نشان می دهد.
A Am یا PM را با حروف بزرگ نشان می دهد.
g ساعت را به صورت 12 ساعته و بدون صفر پیش از آن نشان می دهد (از 1 تا 12).
G ساعت را به صورت 24 ساعته و بدون صفر پیشین نشان می دهد (از 0 تا 23).
h ساعت را به صورت 12 ساعته و همراه با صفر پیشین نشان می دهد (از 01 تا 12).
H ساعت را به صورت 24 ساعته و همراه با صفر پیشین نشان می دهد (از 00 تا 23).
i دقیقه را همراه با صفر پیشین نشان می دهد (از 00 تا 59).
s ثانیه را همراه صفر پیشین نشان می دهد (از 00 تا 59).
u میکروثانبه را نشان می دهد.
e منطقه زمانی را نشان می دهد (مانند gmt یا utc).
O تفاوت زمانی با زمان گرینویچ را به ساعت نشان می دهد.
P تفاوت زمانی با گرینویچ را به ساعت و دقیقه نشان می دهد.

 

همین که می بینید حروف کوچک و بزرگ مقادیر مختلفی را دارا هستند و باید در این مورد دقت لازم را به جا آورید.

این کاراکترها می توانند با یکدیگر ترکیب شوند و یک فرمت زمان یا تاریخ را بسازند. همچنین از کاراکترهای دیگری مانند ، – . و… برای جداسازی عددهای مختلف استفاده کرد.

تاریخ و زمان در PHP: تابع time()

این تابع تاریخ و زمان فعلی را برمی گرداند و مقدار پیشفرض تابع date() برای پارامتر timezone_identifier نیز همین است.

این تابع زمان فعلی را به عددی تبدیل می کند که می توان آن را در تابع date() استفاده کرد. اگر خروجی این تابع را چاپ کنیم خروجی آن عددی مانند خروجی زیر می باشد:

تاریخ و زمان در PHP:توابع مهم و کاربردی زیر مجموعه تابع ( ) date

در لیست زیر برخی از توابع مهم و کاربردی مرتبط با تابع date را معرفی کرده ایم . این توابع امکانات مهم و سودمندی برای کار با زمان در اختیار ما قرار می دهند . برای دریافت اطلاعات لازم راجع به هر کدام بر روی نام آن کلیک نمایید :

نام تابع کاربرد
checkdate ( ) این تابع ، تاریخ داده شده به آن را طبق تقویم میلادی بررسی کرده و صحت آن را اعلام می کند .
date_default_timezone_get ( ) این تابع زمان محلی ( timezone ) سرور را نمایش می دهد .
date_default_timezone_set ( ) این تابع زمان محلی ( timezone ) سرور را بر طبق مقدار داده شده ، تنظیم می کند .
date_sunrise ( ) این تابع زمان طلوع آفتاب در یک تاریخ خاص را ، بر حسب موقعیت جغرافیایی سرور نمایش می دهد .
date_sunrset ( ) این تابع زمان غروب آفتاب در یک تاریخ خاص را ، بر حسب موقعیت جغرافیایی سرور نمایش می دهد .
getdate ( ) این تابع زمان و تاریخ دقیق جاری سرور را در یک آرایه به کاربر نمایش می دهد .
mktime ( ) این تابع برای تعیین تاریخ جاری و یا تعیین یک تاریخ در آینده به کار می رود .

 

آموزش PHP آموزش طراحی وب

دیدگاه خود را بیان کنید

WordPress spam blocked by CleanTalk.